Image

Pakiety ulg dla rodzin wielodzietnych

Z myślą o wsparciu dzieci i młodzieży wychowującej się w rodzinach wielodzietnych oraz zapewnieniu dostępności do dóbr sportowych i kulturalnych, w ramach Grodziskiej Karty Mieszkańca przygotowane zostały dwa nowe pakiety: Pakiet Dużej Rodziny 3+ oraz Pakietu Dużej Rodziny 4+.

Jeśli posiadacz Grodziskiej Karty Mieszkańca jest członkiem rodziny wielodzietnej (również rodziny zastępczej), w której wychowuje się troje lub więcej dzieci w wieku do 18 roku życia lub do 24 roku życia, gdy dziecko uczy się lub studiuje może skorzystać, z jednego z wcześniej wymienionych pakietów.

Aby złożyć wniosek w celu uzyskania Pakietu Dużej Rodziny 3+  lub 4+ należy zalogować się do swojego panelu użytkownika za stronie https://kartamieszkanca.grodzisk.pl/. Następnie w zakładce Karty i pakiety klikamy na przycisk "+ Dodaj nowe pakiety" i wybieramy odpowiedni pakiet. Zgodnie z podpowiedziami wypełniamy wniosek, załączając odpowiednie dokumenty i przesyłamy wniosek elektronicznie. Po pozytywnej weryfikacji pakiet zostanie aktywowany.  

Posiadacze pakietów mogą skorzystać z wielu zniżek, m. in. 

Jeśli mają na utrzymaniu troje dzieci:
•    50% zniżki na basen;
•    50% zniżki do kina;
•    50% zniżki dla dzieci i młodzieży na zajęcia organizowane przez Ośrodek Kultury;
•    25% zniżki na świadczenia publicznych przedszkoli, wykraczające poza podstawę programową, mające charakter usług opiekuńczo-bytowych.

Jeśli mają na utrzymaniu co najmniej czworo dzieci:
•    50% zniżki na basen;
•    50% zniżki do kina;
•    50% zniżki dla dzieci i młodzieży na zajęcia organizowane przez Ośrodek Kultury;
•    30% zniżki na świadczenia publicznych przedszkoli, wykraczające poza podstawę programową, mające charakter usług opiekuńczo-bytowych;
•    bezpłatne przejazdy komunikacją miejską.


Dla rodzin wielodzietnych (posiadaczy Pakietu Dużej Rodzin 3+ lub 4+) została przewidziana ulga w opłacie za gospodarowanie odpadami komunalnymi:
•    25% zniżki w przypadku rodzin mających na utrzymaniu troje dzieci;
•    50% zniżki w przypadku rodzin mających na utrzymaniu czworo i więcej dzieci.