Image

Kto może korzystać z Grodziskiej Karty Mieszkańca?

Każdy mieszkaniec gminy Grodzisk Mazowiecki, który rozlicza podatek dochodowego od osób fizycznych w Urzędzie Skarbowym w Grodzisku Mazowieckim i jest w stanie to potwierdzić poprzez okazanie pierwszej strony formularza rozliczeniowego PIT za ostatni rok rozliczeniowy oraz członkowie jego rodziny. Formularz ten musi posiadać potwierdzenie złożenia w Urzędzie Skarbowym w Grodzisku Mazowieckim PIT i adres zamieszkania na terenie gminy Grodzisk Mazowiecki, bez względu na to, czy osiąga się dochód.

W przypadku rozliczania się przez Internet – należy okazać lub dołączyć do wniosku internetowego elektroniczne potwierdzenia wpłynięcia formularza PIT. W przypadku osób, które zamieszkały na terenie gminy Grodzisk Mazowiecki w roku kalendarzowym złożenia wniosku o wydanie Karty Mieszkańca, warunkiem otrzymania karty jest okazanie złożonego w Urzędzie Skarbowym w Grodzisku Mazowieckim formularza ZAP-3 (Zgłoszenie aktualizacyjne osoby fizycznej) z podanym aktualnym adresem zamieszkania.

Kartę mogą otrzymać również członkowie rodziny osób spełniających warunki punktu 5. Przyjęto definicję rodziny w rozumieniu art. 6 pkt. 14 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2013 r., poz.182 ze zm.).